Dagsorden for det 21. århundrede:


Grønne regnskaber for offentlige institutioner 

Grønne regnskaber for offentlige aktiviteter er for alvor kommet på dagsordenen. Vor fælles bevidsthed om miljøproblemerne stiller høje krav om miljømæssige hensyn ved forvaltning af vore skattekroner og vore fælles omgivelser. For alle offentlige institutioner gælder det i stigende grad om at have tjek på miljøet, også for at kunne optræde som det gode eksempel overfor borgere og virksomheder. Denne tankegang er også en del af de fleste lokale Agenda 21 handlingsplaner.

For de fleste er tidsforbruget til udarbejdelse og formidling af de grønne regnskaberne en vigtig faktor. Det skal kunne gøres på en enkel og effektiv måde, men samtidig være fyldestgørende og troværdigt.

Gode redskaber er derfor vigtige. I dag kan man næppe forstille sig at lave økonomiske regnskaber uden gode edb-redskaber til at lette arbejdet. I/S ØkoAnalyse kan nu tilbyde internetprogrammet Greenweb til udarbejdelse af grønne regnskaber for offentlige institutioner. Programmet er en videreudvikling af programmerne Greenoffice og Greenhome som vi har udarbejdet for Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. Allerede nu har Hørsholm kommune taget programmet i brug til udarbejdelse af grønne regnskaber for kommunens forskellige institutioner.

Sådan bruges www.greenweb.dk

Programmet anvendes via internettet. Når man har indtastet en adgangskode, går man igang med at indtaste data for institutionen. Nogle tal indtastes månedsvis, andre på årsbasis. I programmet gives der hele tiden hjælp til at finde de relevante oplysninger. Så snart man har indtastet data, kan man se en grafisk præsentation af ens grønne regnskab. Resultaterne præsenteres f.eks. som udledning af drivhusgasser pr. bruger. Man kan også vælge at udskrive regnskabet i et oversigtsskema.

Som en unik funktion, kan man direkte sammenligne ens eget regnskab med andre institutioner i kommunen. Ved årsafslutning er der mulighed for at offentliggøre regnskabet så alle via internettet kan se de grønne regnskaber for kommunens institutioner.

Fleksibelt databaseformat

Ønsker man at udveksle data med f.eks. kommunens energistyringssystemer eller regnskabsprogrammer er det også muligt, da alle data gemmes centralt i et standard databaseformat. Det giver samtidig mulighed for at regne videre på de indtastede regnskaber for de enkelte institutioner, f.eks. til brug for udarbejdelse af samlede opgørelser for hele kommunen. 

Hvis du vil prøve vores internetprogrammer til udarbejdelse af grønne regnskaber, så bestil en gratis adgangskode til afprøvning. Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for få "skræddersyede programmer" til andre formål.

Udvikling af programmet

Det er intentionen at programmet løbende skal videreudvikles i samråd med brugerne. Kontakt os gerne med konkrete ønsker eller for at høre om de aktuelle udviklingsplaner.17.01.2000 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse